Addiction Services

It is never too late
to get help

Substance abuse and addiction is a family and community problem; it impacts everyone regardless of age or circumstance. We help youth, adults and families who face this challenge by offering support and recovery through outpatient, inpatient and residential programs. BHRN Services funded by M-110 are available to provide peer outreach, low barrier access to care, and harm reduction interventions such as Naloxone. A clinician will meet with you to complete an ASAM Assessment and determine the right level of care based upon the DSM-V and The ASAM Criteria and your preferences for treatment.

No one will be denied access to services due to inability to pay; and there is a discounted/sliding fee schedule available based on family size and income

Mga Serbisyo sa Outpatient

Outpatient and Intensive Outpatient programs allow you to continue to live at home and work in your community during drug or alcohol treatment that is person-centered, strength-based, and trauma informed. CCMH utilizes evidenced based practices such as MI, CBT, MRT, peer-delivered services, and Contingency Management to promote positive patient outcomes.

Sa antas ng pangangalagang ito ay nag-aalok kami ng grupo at indibidwal na therapy, na may pagsusuri sa pagsusuri ng ihi na magagamit para sa mga utos ng legal/hukuman. Nagbibigay din ang CCMH ng LIBRENG Paggamot sa Pagkagumon sa Pagsusugal para sa mga indibidwal at kanilang mga pamilya.

Click to see the walk in assessment clinic hours and how to schedule an Addictions Assessment on Saturdays

https://www.ccmh1.com/services/walk-in-assessment-clinic/


Paggamot sa Residential

Residential Substance Use Disorder Treatment: Our Pathways facility provides residents with intensive Substance Use Disorder treatment in a 24/7 staffing environment. Residents follow a highly structured treatment regimen that includes groups, individual treatment and staffed community activities that promote sober living skills.

No one will be denied access to services due to inability to pay; and there is a discounted/sliding fee schedule available based on family size and income.

Walang nagpaplano para sa isang krisis; sila
mangyari, at tayo ay narito upang
tulungan ka.

Mayroon kaming mga sinanay na propesyonal na nakatayo upang tulungan ka o ang isang taong kilala mo. Mangyaring tawagan kami, anumang oras ng araw o gabi.

Available ang suporta sa krisis sa telepono o komunidad sa:
Krisis paikot-ikot na kalsada

Iulat ang Pang-aabuso

*Kung anumang oras ay naramdaman mong nasasaktan o nasa loob ang isang indibidwal
agarang panganib, mangyaring tumawag sa 911

Pang-aabuso sa mga bata

Upang mag-ulat ng pang-aabuso sa bata,

Makipag-ugnayan sa amin:

Iulat ang pang-aabuso sa bata sa Oregon Child Abuse Hotline sa pamamagitan ng pagtawag sa 855-503-7233 . Ang Oregon Child Abuse Hotline ay tumatanggap ng mga tawag 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, 365 araw sa isang taon.

Ang walang bayad na numerong ito ay nagbibigay-daan sa iyo na mag-ulat ng pang-aabuso sa sinumang bata o nasa hustong gulang sa Oregon Department of Human Services. Maaari ka ring mag-ulat ng pang-aabuso sa bata sa pamamagitan ng pagtawag sa isang lokal na departamento ng pulisya, sheriff ng county, departamento ng kabataan ng county, o Pulis ng Estado ng Oregon.

Pang-aabuso sa isang may sapat na gulang

Pang-aabuso sa isang Matanda,

Makipag-ugnayan sa amin:

Upang iulat ang pang-aabuso ng isang nasa hustong gulang, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Pang-aabusong Imbestigador ng Pang-adulto sa (503) 438-2195

Magsisimula Ngayon ang Pag-asa at Paggaling

Ang Columbia Community Mental Health ay isang
non-profit na ahensya na nakatuon sa kahusayan sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali.

Maaaring mahirap ang sandaling ito sa ngayon, ngunit may panghabambuhay na mas magagandang sandali
umasa. Kailangan ng lakas ng loob para humingi ng tulong – at kung minsan ang
hindi laging malinaw ang problema.