Direktoryo ng mga tauhan

Columbia Community Mental Health

Direktoryo ng Telepono
1/20/2023
Creekside Main Office
Address sa Pagkoreo: PO Box 1234 Saint Helens O 97051
Pisikal na Address: 58646 McNulty Way, Saint. Helens, O 97051
Pangkalahatang Pagtatanong: Contact Form
Pangunahing Tanggapan: 397-5211 Toll Free: 800-294-5211
Hindi Kumpidensyal na Fax 503-438-2196
Kumpedensyal na Mga Rekord na Medikal Fax: 503-397-5373

Hotline ng Pagsunod 242 503-438-2242
Todd Jacobson 201 Executive Director
Heather Peterson 231 Executive Assistant
Sumuer Watkins 222 direktor ng Pananalapi
Judi Mier 208 Katulong na Direktor ng Pananalapi
Deanna Martin 139 Finance Assistant-Accounts Payable
Lanae Moody 123 Finance Assistant-Accounts Payable
Kendall Nelson 168 Espesyalista sa Kredensyal
Brandi Whalen 122 Espesyalista sa Pamamahala ng Kontrata
Erika McCartney 217 Direktor ng Human Resource
Micah Garrett 228 Payroll at Benepisyo Admin
Hannah Tupper 325 Human Resource Recruiter
Brianna Boice 150 Opisyal ng Pagsunod
Jessica McGlothlin 230 Senior Compliance Specialist
Violette Neal 1009 Espesyalista sa Pagsunod
Trisa Tyler 166 Mga Rekord na Medikal
John Sherlock 102 Direktor ng Mga Serbisyo sa Impormasyon
Justin Brandt 146 Sr. Information Services Technician
Steven Rethati 378 Information Services Technician
Angela Killens 137 Superbisor ng Impormasyon sa Negosyo
Amanda Bailey 120 Business Information Services Technician
Ronald Mrochko 388 Espesyalista sa EHR Systems
Samantha Cernac 218 Superbisor sa Pagpasok
Ashley Murray 225 Espesyalista sa Pagtanggap ng Kliyente
Angela Fender 324 Espesyalista sa Pagtanggap ng Kliyente
Tiffany Gaw 252 Espesyalista sa Pagtanggap ng Kliyente
Aspen Moore 224 Espesyalista sa Pagtanggap ng Kliyente
Hannah Galey 341 Espesyalista sa Pagtanggap ng Kliyente
Halea Novak 245 Supervisor sa Pagsingil
Debra Gross 323 Espesyalista sa Pinansyal ng kliyente
Racheal Wolvert 106 Espesyalista sa Pinansyal ng kliyente
Tiki Chaney 286 Espesyalista sa Pinansyal ng kliyente
Tionte Woods-Stephenson 233 Espesyalista sa Pinansyal ng kliyente
Miriam Parker 250 Direktor ng Clinical Operations

Jen Reffel Direktor ng Medikal
Alexandria Cook Nars Practitioner
Carolyn Morris Nars Practitioner
Randall Ward 107 Coordinator ng Mga Serbisyong Medikal-RN
Amanda Hodge 289 Pinuno ng Medical Assistant
Brenda Riggs 175 Katulong na Medikal
Angela Martinez 358 Katulong na Medikal
Brittany Tripp 260 Katulong na Medikal
Connie Hilbmann 109 Katulong na Medikal

159 Pharmacist

Tasha Miniszewski 177 Direktor ng Klinikal
Tiffany Geisbers 130 Tagapangasiwa ng Programa
Robyn Urbach 226 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Len Wynne 354 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Lindsey Bailey 206 Klinikal na Superbisor
Denise Babawale 229 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Emily Ruiz-Romero 129 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Kathryn Lipar 345 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Shaun Vallery 344 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Tami Lybeck-Garner 273 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Allisa Stopa 210 Klinikal na Superbisor
Jeanne May 116 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip III
Madeline Smith 309 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip III
Rose Johnson 192 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Talisha Sowvlen 165 Tagapag-ugnay ng Pangangalaga
Madeline Smith 309 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip III
Rose Johnson 192 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Talisha Sowvlen 165 Tagapag-ugnay ng Pangangalaga
Michael Schwarting 336 Klinikal na Superbisor-CCT
Abigail Laney 193 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Laura Birchard 185 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Rob McQueen-Jensen 148 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Shellie Henderson 114 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Kim Rosen 157 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Lindsay Cable 112 Klinikal na Superbisor
Nakatatandang Khori 270 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Ronelle Landreth 244 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Jill Little 243 Klinikal na Superbisor
Brianna Garcia 376 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Regina Halverson 334 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Heather Swanson 375 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Bradley Viles 255 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I

FAX 503-438-2194

Ben Weaver 211 Direktor ng Intensive Clinical Operations
Molly Rogers 379 Direktor ng Klinikal
Nicole Whittaker 149 Tagapangasiwa ng programa
Sally Pufall 264 Klinikal na Superbisor
Candy Applebee 142 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Susan Laughlin 240 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Cody LaCamp 268 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Melinda Tyler 160 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Rebecca Shaw 261 Peer Support Speciliast-Together We House
Jen King 104 Nangunguna sa Wellness Services
Dezaray Vandehey 213 Sinusuportahang Employment Lead
Candace Shaw 238 Sinusuportahang Espesyalista sa Trabaho
Pera Phanichayakarn 127 Klinikal na Superbisor-ACT
Linda Santos-Martinez 221 Mental Health Counsellor I ACT
Carrie Bailey 132 Mental Health Counsellor I ACT
Juli Templeton 334 Nakarehistrong Nars-ACT

Pangunahing linya para maabot ang mga extension: 503-397-5211

Jenelle Harrison 174 Tagapangasiwa ng Programa
Karen Smart 186 Tagapangasiwa ng programa
Candi Balabon 290 Supervisor ng Peer Support
Ashley Matsumoto 209 Espesyalista sa Peer Support
Adam Wilburn 390 Espesyalista sa Peer Support
John Tompkins 198 Espesyalista sa Peer Support
Mary Barvoets 167 Mental Health Counsellor II-Jail Diversion
Brianne Mares 119 Mental Health Counsellor I-Jail Diversion
Mark Gunderson 118 Mental Health Counsellor I-Jail Diversion

Pangunahing linya para maabot ang mga extension: 503-397-5211
Fax 503-397-7879

Rebecca Jenkins 199 Direktor ng Klinikal
Jessica Sanders 171 Tagapangasiwa ng Programa
Destinie Davis 134 Klinikal na Superbisor
Barbara Buss 101 Espesyalista sa Peer Support
Chris Larson 103 Tagapangasiwa ng Programa
Tasha Sharp 128 Tagapagsanay ng Wraparound Services
Miranda Patrick 367 Tagapag-ugnay ng Pangangalaga
Charlotte Finley Randall 172 Tagapag-ugnay ng Pangangalaga
Christina Coffman 144 Klinikal na Superbisor
Daniel Jewell 284 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Katelyn Hershberger 296 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Matthew Kidder 297 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Ashley Macias 337 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Jennifer Holter 197 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Amanda Stensgaard 278 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Sarah Campsey 136 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Eva Mollindo 158 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip III
Jacqueline Harris 143 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Ashley Di Meo 267 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Mallori Langford 288 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Danie Laycock 394 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Jackie Richland 105 Tagapag-ugnay ng Pangangalaga
Gina Luey 393 Espesyalista sa Peer Support

 

Pangunahing linya para maabot ang mga extension: 503-397-5211
DIRECT DIAL SA CRISIS LINE 503-782-4499

Blaine Anderson 292 Mobile Crisis Supervisor
Don Low 124 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Karen Fortlander 127 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Katherine Pretzer-Krebs 173 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Mary Barvoets 167 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II

Lana Wilkes 161 Sinusuportahang Housing Manager

Magsisimula Ngayon ang Pag-asa at Paggaling

Ang Columbia Community Mental Health ay isang
non-profit na ahensya na nakatuon sa kahusayan sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali.

Maaaring mahirap ang sandaling ito sa ngayon, ngunit may panghabambuhay na mas magagandang sandali
umasa. Kailangan ng lakas ng loob para humingi ng tulong – at kung minsan ang
hindi laging malinaw ang problema.