Direktoryo ng mga tauhan

Columbia Community Mental Health

Telephone Directory
9/19/2023
Creekside Main Office
Physical and Mailing Address: 58646 McNulty Way, Saint. Helens, OR 97051
General Inquiries: Contact Form
Main Office: 397-5211 Toll Free: 800-294-5211
Non Confidential Fax 503-438-2196
Confidential Medical Records Fax: 503-397-5373

Hotline ng Pagsunod 242 503-438-2242
Todd Jacobson 201 Executive Director
Heather Peterson 231 Executive Assistant
Sumuer Watkins 222 direktor ng Pananalapi
Judi Mier 208 Katulong na Direktor ng Pananalapi
Deanna Martin 139 Finance Assistant-Accounts Payable
Lanae Moody 123 Finance Assistant-Accounts Payable
Kendall Nelson 168 Espesyalista sa Kredensyal
Brandi Whalen 122 Espesyalista sa Pamamahala ng Kontrata
Erika McCartney 217 Direktor ng Human Resource
Micah Garrett 228 Payroll at Benepisyo Admin
Hannah Tupper 325 Human Resource Recruiter
Lindsey Bailey 206 Training Coordinator
Brianna Boice 150 Opisyal ng Pagsunod
Halea Novak 245 Senior Compliance Specialist
Violette Neal 1009 Espesyalista sa Pagsunod
Trisa Tyler 166 Mga Rekord na Medikal
John Sherlock 102 Direktor ng Mga Serbisyo sa Impormasyon
Justin Brandt 146 Sr. Information Services Technician
Steven Rethati 378 Information Services Technician
Angela Killens 137 Superbisor ng Impormasyon sa Negosyo
Amanda Bailey 120 Business Information Services Technician
Ronald Mrochko 388 Espesyalista sa EHR Systems
Paula Peterson 226 Business Operations Manager
Angela Fender 324 Espesyalista sa Pagtanggap ng Kliyente
Allysa Hosford 225 Espesyalista sa Pagtanggap ng Kliyente
Debra Gross 323 Espesyalista sa Pinansyal ng kliyente
Savannah Hermes 106 Espesyalista sa Pinansyal ng kliyente
Tiki Chaney 286 Espesyalista sa Pinansyal ng kliyente
Tionte Woods-Stephenson 233 Espesyalista sa Pinansyal ng kliyente
Miriam Parker 250 Direktor ng Clinical Operations
Ben Weaver 211 Direktor ng Intensive Clinical Operations

 

Jen Reffel Direktor ng Medikal
Julie Bastian 121 Medical Services Coordinator
Alexandria Cook Nars Practitioner
Carolyn Morris Nars Practitioner
Amanda Hodge 289 Pinuno ng Medical Assistant
Brenda Riggs 175 Katulong na Medikal
Brittany Tripp 260 Katulong na Medikal

159 Pharmacist

Rebecca Jenkins 199 Direktor ng Klinikal
Phoebe Newcomb 395 Department Administrator II
Len Wynne 354 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Emily Ruiz-Romero 129 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Kathryn Lipari 345 Klinikal na Superbisor
Jeanne May 116 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip III
Talisha Sowvlen 165 Tagapag-ugnay ng Pangangalaga
Madeline Smith 309 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip III
Abigail Laney 193 Clinical Supervisor – CCT
Ebony Shorts 191 Klinikal na Superbisor
Laura Birchard 185 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Shellie Henderson 114 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Jeri Bailey 278 Tagapag-ugnay ng Pangangalaga
Megan Hill 335 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Camille Vidrine 373 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Abril Bingaman 266 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Brianne Mares 119 Program Manager I
Livia Finman 229 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II

Abril Porter 130 Department Administrator I
John Tompkins 198 Espesyalista sa Peer Support
Nakatatandang Khori 270 Addictions Counselor I
Ronelle Landreth 244 Addictions Counselor I
Brianna Garcia 376 Addictions Counselor I
Regina Halverson 334 Supervisor ng Peer Support
Heather Swanson 375 Addictions Counselor I
Samantha Pitti 163 Addictions Counselor I
Alysha Daugherty 396 Espesyalista sa Peer Support
Kimberly Rosen 157 Espesyalista sa Peer Support
Patrick Speake 386 Espesyalista sa Peer Support

FAX 503-438-2194

Ben Weaver 211 Direktor ng Intensive Clinical Operations
Angela Listy 379 Direktor ng Klinikal
Becci Shaw 261 Tagapangasiwa ng programa
Crystal Galloway 353 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Susan Laughlin 240 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Bradley Viles 255 Mental Health Counselor I/Certified Alcohol Drug Counselor
Cody LaCamp 268 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Melinda Tyler 160 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Calvin Hanson 371 Mental Health Counselor I – ITS
Dezaray Vandehey 213 Sinusuportahang Employment Lead
Candace Shaw 238 Sinusuportahang Espesyalista sa Trabaho
Mariah Milner 399 Sinusuportahang Espesyalista sa Trabaho
Carrie Bailey 132 Mental Health Counsellor I ACT
Randy Ward 107 Nakarehistrong Nars-ACT
Kim LaPlante 380 Klinikal na Superbisor
Bill Beall 203 Espesyalista sa Peer Support
Justin Johnson 109 Mental Health Counselor I – ITS

Pangunahing linya para maabot ang mga extension: 503-397-5211

Miriam Parker 250 Direktor ng Clinical Operations
Pera Phanichayakarn 300 Direktor ng Klinikal
Jenelle Harrison 174 Tagapangasiwa ng Programa
Karen Smart 186 Tagapangasiwa ng programa
Karen Fortlander 127 Civil and Forensic Commitment Supervisor
Reed McClintock 221 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Candi Balabon 290 Supervisor ng Peer Support
Ashley Matsumoto 209 Espesyalista sa Peer Support
Melinda Folden 135 Espesyalista sa Peer Support
Lacy Chamberlain 280 Espesyalista sa Peer Support
Mark Gunderson 118 Mental Health Counsellor I-Jail Diversion
Lacy Chamberlain 280 Espesyalista sa Peer Support
Ian Perez 124 Mental Health Counselor I – STHEP

Pangunahing linya para maabot ang mga extension: 503-397-5211
Fax 503-397-7879

Rebecca Jenkins 199 Direktor ng Klinikal
Jessica Sanders 171 Department Administrator II
Destinie Davis 134 Klinikal na Superbisor
Barbara Buss 101 Espesyalista sa Peer Support
Chris Larson 103 Tagapangasiwa ng Programa
Miranda Patrick 367 Tagapag-ugnay ng Pangangalaga
Ashley Macias 337 Tagapag-ugnay ng Pangangalaga
Christina Coffman 144 Klinikal na Superbisor
Adam Bartell 108 Licensed Clinical Supervisor
Daniel Jewell 284 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Jennifer Holter 197 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Eva Mollindo 158 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip III
Jacqueline Harris 143 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Mallori Langford 288 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Danie Laycock 394 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Gina Luey 393 Espesyalista sa Peer Support
Misty Scott 188 Youth Peer Support Specialist
Rob McQueen-Jensen 148 School Based Care Coordinator
Lucca Jenkins Law 279 Espesyalista sa Peer Support

 

Pangunahing linya para maabot ang mga extension: 503-397-5211
DIRECT DIAL SA CRISIS LINE 503-782-4499

Blaine Anderson 292 Mobile Crisis Supervisor
Kelsey Kordosky 347 Mental Health Counselor II – Crisis
David Johnson 192 Crisis Counselor I
Christine Lam 296 Crisis Counselor I
Melinda Folden 135 Espesyalista sa Peer Support
Dimitri Myers 392 Espesyalista sa Peer Support
Richard Shellbe 115 Espesyalista sa Peer Support
Sarah Allen 112 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I

Lana Wilkes 161 Sinusuportahang Housing Manager

Magsisimula Ngayon ang Pag-asa at Paggaling

Ang Columbia Community Mental Health ay isang
non-profit na ahensya na nakatuon sa kahusayan sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali.

Maaaring mahirap ang sandaling ito sa ngayon, ngunit may panghabambuhay na mas magagandang sandali
umasa. Kailangan ng lakas ng loob para humingi ng tulong – at kung minsan ang
hindi laging malinaw ang problema.