Makipag-ugnayan sa amin

Makipag-ugnayan sa amin

Ang aming pangunahing opisina ay ang Creekside Campus sa St. Helens.

Makipag-ugnayan sa aming Admissions Team upang matuto nang higit pa tungkol sa aming mga serbisyo at ang proseso ng paggamit.

If you would like to provide anonymous feedback, please enter contactccmh@ccmh1.com as your email address.

Please note that it can take up to 5 business days to receive a response to your online inquiry.

CCMH Client Portal

Click Here to Login to the Client Portal

If you do not have login information for the client portal, please contact 503-397-5211 to gain access.

Punan ang Iyong Mga Detalye sa ibaba

Magsisimula Ngayon ang Pag-asa at Paggaling

Ang Columbia Community Mental Health ay isang
non-profit na ahensya na nakatuon sa kahusayan sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali.

Maaaring mahirap ang sandaling ito sa ngayon, ngunit may panghabambuhay na mas magagandang sandali
umasa. Kailangan ng lakas ng loob para humingi ng tulong – at kung minsan ang
hindi laging malinaw ang problema.