Direktoryo ng mga tauhan

Direktoryo ng Telepono ng CCMH

Columbia Community Mental Health
Community Based Services Telephone Directory
9/19/2023

Pangunahing linya para maabot ang mga extension: 503-397-5211
Direktang Linya sa Pasilidad: 503-396-4134
58523 Old Portland Road, Saint Helens O 97051

DD FAX 503-397-9079
Betty Bundy 131 Direktor ng Klinikal
Kasi Dunning 204 I/DD Program Supervisor
Lynette Cronin 283 Espesyalista sa Kwalipikasyon
Dawn Cooper 236 Tagapag-ugnay ng Serbisyo
Kristy Farrar 164 Tagapag-ugnay ng Serbisyo
Naomi Clowdus 349 Tagapag-ugnay ng Serbisyo
Rachel Cox 205 Lead Service Coordinator
Shelby Moore 247 Lead Service Coordinator
Amberly Gohl 326 Tagapag-ugnay ng Serbisyo
Kendra Amick 207 Tagapag-ugnay ng Serbisyo
Juliana Ribera 372 Tagapag-ugnay ng Serbisyo
Kelli McLeod 126 Katulong ng Tagapag-ugnay ng Serbisyo
Tammy Adams 202 eXPRS Financial Analyst
Rebecca Izbicki 151 Assessment Analyst at Eligibility
Cathy Friesen 223 Espesyalista sa Payroll
Margaret Barrosa 271 Program Assistant
Chris Ward 195 Imbestigador ng Pang-aabuso sa Nasa hustong gulang
Mistina Ferri 246 Eligibility and Purchasing Specialist

Pangunahing linya para maabot ang mga extension: 503-397-5211
Direktang Linya sa Pasilidad: 503-366-4540
185 N. 4th St. Saint Helens O 97051

Mga landas Fax 503-366-4526
Chris Dupuis 113 Administrator ng Residential
Kira Eagle 182 Residential Administrative Assistant
Christena Owens 110 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Yvonne Scholl 183 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Rebecca Graydon 234 Coordinator ng gamot

Pangunahing linya para maabot ang extension: 503-397-5211
Direktang Linya sa Pasilidad: 503-397-6900
105 S. 3rd St. Saint Helens, O 97051

Mga alternatibo Fax 503-397-6818
Nikki Whittaker 149 Administrator ng Residential
David Hsiao 355 Clinical Residential Supervisor
Devin McCall 387 Residential Administrative Assistant
Brandon Guerra 313 PRSB Monitor
Dylan Brady 281 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I
Toshi Weiss 318 Coordinator ng gamot

Pangunahing linya para maabot ang mga extension: 503-397-5211
Pangunahing linya para maabot ang mga extension: 503-397-5211
271 Columbia Blvd. Saint Helens O 97051

Batong panulok Fax: 503-366-1067
Cari Gardner 301 Administrator ng Residential
David Hsiao 355 Clinical Residential Supervisor
Racheal Wolvert 276 Residential Administrative Assistant
Sarah Campsey 136 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip II
Chris Sanchez 397 Coordinator ng gamot
Ashley Fleury 230 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip I

Pangunahing linya para maabot ang mga extension: 503-397-5211
Direktang Linya sa Pasilidad: 503-396-4807
I-revitalize ang Fax 503-543-2616
51577 Columbia River Hwy Suite C. Scappoose O 97056

Buhayin Fax 503-543-2616
Miriam Parker 250 Direktor ng Klinikal
Elisha Codding 253 Tagapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip III
Kelly Riverman 251 Espesyalista sa Pagtanggap ng Kliyente

Pangunahing linya para maabot ang mga extension: 503-397-5211
Direktang Linya sa Pasilidad: 503-410-5156
297 S. 1st Street Saint Helens, O 97051

Magsisimula Ngayon ang Pag-asa at Paggaling

Ang Columbia Community Mental Health ay isang
non-profit na ahensya na nakatuon sa kahusayan sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali.

Maaaring mahirap ang sandaling ito sa ngayon, ngunit may panghabambuhay na mas magagandang sandali
umasa. Kailangan ng lakas ng loob para humingi ng tulong – at kung minsan ang
hindi laging malinaw ang problema.