Ang aming mga tauhan

Ang CCMH ay isang Equal Opportunity Employer

Bilang itinalaga ng CCMH Board of Directors, pinangangasiwaan ng Executive Director
mga operasyon ng ahensya sa tulong ng mga Direktor ng Kagawaran.

Ang aming koponan

Lupon ng mga Direktor

Alex Tardif
Alex Tardif

Presidente

Jerimy Kelley

Pangalawang Pangulo

Cody Feakin

Ingat-yaman

Tony Fleming

Secretary

Dr Emma Brooks
Dr. Emma Brooks

Miyembro ng Lupon

Allison Anderson

Miyembro ng Lupon

Kellie Jo Smith

Miyembro ng Lupon

Executive Administration

Todd Jacobson

Executive Director

Miriam Parker
Miriam Parker

Direktor ng Clinical Operations

Ben Weaver
Ben Weaver

Direktor ng Intensive Clinical Operations

Rebecca Jenkins

Direktor ng Kagawaran ng Kabataan at Pamilya

Tasha Miniszewski
Tasha Miniszewski

Direktor ng Mga Serbisyong Pangkalusugan sa Pag-uugali ng Pang-adulto na Outpatient

Betty Bundy

Direktor ng Intellectual/Developmental Disabilities Department at Applied Behavior Analysis Program

Angela Listy

Direktor ng Intensive Behavioral Health Services

Jen Reffel

Direktor ng Medikal

John Sherlock
John Sherlock

Direktor ng Mga Serbisyo sa Impormasyon

Brianna Boice

Opisyal ng Pagsunod

Erika McCartney

Direktor ng Human Resources

K. Shayne Arndt

Addiction Services Clinical Director

Sumuer Watkins

direktor ng Pananalapi

Pera Phanichayakarn

Director of Integrated Community Support Specialties

Administrative Support

Heather Peterson

Executive Assistant

Samantha Cernac

Superbisor sa Pagpasok

Chris Dupuis

Administrator ng Pathways

Nikki Whittaker
Nikki Whittaker

Alternatibong Administrator

Cari Gardner

Tagapangasiwa ng Cornerstone

Mathew Remsburg

Superbisor sa Konstruksyon

Shane Welliver

Maintenance Supervisor

Magsisimula Ngayon ang Pag-asa at Paggaling

Ang Columbia Community Mental Health ay isang
non-profit na ahensya na nakatuon sa kahusayan sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali.

Maaaring mahirap ang sandaling ito sa ngayon, ngunit may panghabambuhay na mas magagandang sandali
umasa. Kailangan ng lakas ng loob para humingi ng tulong – at kung minsan ang
hindi laging malinaw ang problema.