Makipag-ugnayan sa amin

Makipag-ugnayan sa amin

Ang aming pangunahing opisina ay ang Creekside Campus sa St. Helens.

Makipag-ugnayan sa aming Admissions Team upang matuto nang higit pa tungkol sa aming mga serbisyo at ang proseso ng paggamit.

Please note that it can take up to 5 business days to receive a response to your online inquiry.

CCMH Client Portal

Click Here to Login to the Client Portal

If you do not have login information for the client portal, please contact 503-397-5211 to gain access.

Punan ang Iyong Mga Detalye sa ibaba

Magsisimula Ngayon ang Pag-asa at Paggaling

Ang Columbia Community Mental Health ay isang
non-profit na ahensya na nakatuon sa kahusayan sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali.

Maaaring mahirap ang sandaling ito sa ngayon, ngunit may panghabambuhay na mas magagandang sandali
umasa. Kailangan ng lakas ng loob para humingi ng tulong – at kung minsan ang
hindi laging malinaw ang problema.