Mga Serbisyo sa Pagbawas ng Pinsala ng Columbia County

Pampublikong Kalusugan ng Columbia County KASAMAAN MGA SERBISYONG PAGBAWAS Ano ang Harm Reduction?

What does “Harm Reduction” mean? Harm reduction is a set of practical strategies and ideas aimed at reducing nega-tive consequences (i.e., negative health outcomes) associated with drug use.

Harm Reduction is a public health philosophy that seeks to empower individuals, remove barriers to accessing the support that they need, and supply pragmatic approaches to risk reduction in a non-judgmental/non-coercive way that is compassionate and accepting of any positive change. Harm Reduction supports a wide spectrum of strategies from doing the behavior more safely, to limiting certain behaviors, to abstinence.

Kasama sa Mga Prinsipyo ng Pampublikong Pangkalusugan ng Pagbawas ng Kapinsalaan

Meeting the client where they are, using programs designed for the community being served. Accepts that drug use is part of our world and chooses to work to minimize its harmful effects on the people using drugs, rather than ignore or condemn those individuals.

Understands that drug use and behavior change are complex and multifaceted.

They include a continuum of behaviors from severe abuse to total abstinence.

Affirms that people who inject drugs are the primary agents responsible for reducing the harm from their drug use, and seeks to empower them to support each other and share information. Recognizes that the realities of poverty, class, racism, social isolation, past trauma, sex-based discrimination and other social inequities affect both people’s vulnerability to and capacity for dealing with drug-related harm.

Mga araw

FIRST WEDNESDAY OF THE MONTH - VERNONIA
SECOND WEDNESDAY OF THE MONTH-CLATSKANIE
THIRD WEDNESDAY OF THE MONTH - VERNONIA
FOURTH WEDNESDAY OF THE MONTH - RAINIER
CALL FOR MOBILE SERVICES - SCAPPOOSE
CALL FOR MOBILE SERVICES - ST HELENS

 

Time 12:00PM - 2:00PM

 

Ibinibigay ng Mga Programa sa Pagbawas ng Kapinsalaan

  •  Ligtas na pagtatapon ng syringe
  • Naloxone na pagsasanay at mga kit na magagamit sa bawat kaganapan
  •  Mga overdose na rescue kit
  •  Access sa mga ligtas na supply ng iniksyon
  •  Pagpapayo sa pagbabawas ng panganib
  •  Mas ligtas na mga gamit sa pakikipagtalik
  •  Resource referral sa pangangalaga sa kalusugan ng isip, mga serbisyo ng shelter, at paggamot sa alkohol at droga
  • Mabilis na pagsubok sa Hep C
 

Makipag-ugnayan:

TEAM PAANO

Pangunahing Linya- 503-438-2227 ext 4001

www.columbiacountyor.gov/departments/PublicHealth/HarmReductionProgram https://ccmh1.com/wp-content/uploads/2023/03/Columbia-County-Harm-Reduction-Services-Info-10182022-4.pdf

Pinakabagong Balita

Revitalize Wellness Center

Revitalize Wellness Center – Ano ang gagawin natin? Pain Management Program Revitalize Wellness Center...

Ang Jordan Center

Ang Jordan Center ay isang peer drop-in center sa downtown St Helens na kumakatawan sa...

Magsisimula Ngayon ang Pag-asa at Paggaling

Ang Columbia Community Mental Health ay isang
non-profit na ahensya na nakatuon sa kahusayan sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali.

Maaaring mahirap ang sandaling ito sa ngayon, ngunit may panghabambuhay na mas magagandang sandali
umasa. Kailangan ng lakas ng loob para humingi ng tulong – at kung minsan ang
hindi laging malinaw ang problema.