Columbia County Childhood Trauma Informed Care Network

Pinakabagong Balita

Celebrating NAMI’s Advocate of the Quarter Award from CCMH

We are thrilled to share the news that the National Alliance on Mental Illness...

Celebrating Excellence: Columbia Community Mental Health Named Large Business of the Year

In a heartwarming moment of recognition and community celebration, Columbia Community Mental Health was...

Mga Serbisyo sa Pagbawas ng Pinsala ng Columbia County

Columbia County Public Health MGA SERBISYO SA PAGBAWAS NG KASAMA Ano ang Harm Reduction? Ano ang ibig sabihin ng "Masama...

Magsisimula Ngayon ang Pag-asa at Paggaling

Ang Columbia Community Mental Health ay isang
non-profit na ahensya na nakatuon sa kahusayan sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali.

Maaaring mahirap ang sandaling ito sa ngayon, ngunit may panghabambuhay na mas magagandang sandali
umasa. Kailangan ng lakas ng loob para humingi ng tulong – at kung minsan ang
hindi laging malinaw ang problema.