Salamat sa pakikipag-ugnayan!

Ang Iyong Mensahe ay Natanggap na!

You should expect a reply within the next 24 hours, unless you submitted an anonymous request. If you haven’t received a reply during this time period,
please use the phone numbers below to contact us and reference your email.

Magsisimula Ngayon ang Pag-asa at Paggaling

Ang Columbia Community Mental Health ay isang
non-profit na ahensya na nakatuon sa kahusayan sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali.

Maaaring mahirap ang sandaling ito sa ngayon, ngunit may panghabambuhay na mas magagandang sandali
umasa. Kailangan ng lakas ng loob para humingi ng tulong – at kung minsan ang
hindi laging malinaw ang problema.