Humiling ng Appointment

Ang pagpuno sa form na ito ay hindi ginagarantiyahan (nangako) na ang isang appointment ay maiiskedyul. Kung nakatanggap ka na ng mga serbisyo mula sa CCMH, mangyaring makipag-ugnayan sa front desk sa 503-397-5211 upang mag-iskedyul ng appointment sa iyong provider o tagapayo. Kung gusto mong magsimulang makatanggap ng mga serbisyo mula sa CCMH, mangyaring pumunta sa aming walk-in assessment clinic sa mga araw at oras na nakalista sa ibaba. Ang mga walk-in assessment ay ibinibigay sa first come, first served basis.

No one will be denied access to services due to inability to pay; and there is a discounted/sliding fee schedule available based on family size and income

Iskedyul ng Walk-In Clinic:

Lunes at Martes 1pm-3pm | Huwebes at Biyernes 9am-11am

Walk-in clinic ng kabataan at pamilya (para sa edad 0-17)
Lunes 9am-11am at Huwebes 3pm-5pm

*tumawag kung ang mga araw/oras na ito ay hindi gumagana para sa iyo!

Magsisimula Ngayon ang Pag-asa at Paggaling

Ang Columbia Community Mental Health ay isang
non-profit na ahensya na nakatuon sa kahusayan sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali.

Maaaring mahirap ang sandaling ito sa ngayon, ngunit may panghabambuhay na mas magagandang sandali
umasa. Kailangan ng lakas ng loob para humingi ng tulong – at kung minsan ang
hindi laging malinaw ang problema.